Brza i kvalitetna usluga taxi prevoza

Nesumnjivo preveliki broj taksista u gradu je uticao na višegodišnju praksu davanja popusta na telefonski poziv, na ionako nisku cenu, što dodatno usložnjava i otežava rad taksista, ali i utiče na nizak nivo usluga u taksi servisu Beograda. Već letimični pogled na taksi vozila na bilo kojoj od Beogradskih raskrsnica, biće dovoljan da se uoči niz propusta i neprimerenih ponašanja taksista. Na taj način će podići nivo svoje struke, i iskazati na određen način poštovanje ne samo prema gradu u kome obavljaju taksi delatnost i građanima od kojih na kraju krajeva i zarađuju za život, već i prema sebi samima. I pored svega toga, to je upravo prilika i za grad Beograd i za taksiste, da se uloži napor i da se umesto sanacija stanja, kojima je pristupano u prethodnim periodima, kroz proces temeljitih reformi, primene kvalitetna i dugoročna rešenja. Potencijal Zakona o koncesijama treba najodgovornije ispitati, on je u nizu zemalja primenjen upravo za efikasnije rešavanje problema u taksi servisima.

nas taksi viber

Za više osoba i celu porodicu, preporučujemo VW Touran, VW Passat i VW Caddy. Imajte na umu da se vozite ekološkim vozilima, jer sva naša vozila kao pogonsko gorivo koriste proirodni gas (metan). Vaučerski način plaćanja omogućava odloženo-plaćanje, a u zavisnosti od vrste, obima, trajanosti ili vremenskih rokova usluge, možete ostvariti i visoke popuste. Pink Taksi koristi isključivo viber poruke pošto su besplatne, kako bi korisnicima smanjio trošak i porudžbinu učinio povoljnijom. Ispred Vas je samo nekoliko razloga zašto birate naše udruženje svakodnevno. Ako imate hotel i želite goste koji se uvek vraćaju i šire dobru reč o kvalitetu i sveobuhvatnosti vaših usluga, nudimo i vama ovaj specijalno dizajnirani servis koji će se savršeno uklopiti u vaš moderni pristup ugostiteljstvu.

Pristupi u definisanju validnog modela taksi servisa u gradu

Upravo i u sistemima licenci biće moguće u nekoliko faza napraviti postepen prelaz od postojećeg stanja ka trajnom rešenju. Poslednjim studijama postignuta je i potpuna saglasnost, između gradskih službi i taksi udruženja, o načinu utvrđivanja potrebnog broja taksista i reformama koje treba sprovesti. Ipak, primena prihvaćenih reformi se ne sprovodi na potreban i mogući način. Problem je birokratija na svim nivoima, koja ne oseća svoju odgovornost za neodrživo stanje i dugoročne posledice.

I- Taxi uveo još jedan, potpuno novi i jedinstven način pozivanja … – ILoveZrenjanin

I- Taxi uveo još jedan, potpuno novi i jedinstven način pozivanja ….

Posted: Thu, 27 Jul 2023 07:00:00 GMT [source]

Još 1981 godine je u taksi servisu Beograda Gradsko saobraćajno preduzeće imalo svoj taksi pogon, u kome je radilo preko 950 radnika, da bi samo par godina kasnije ušao u fazu likvidacije, pa je pokušaj podruštvljavanja jedne izrazito privatničke delatnosti doživeo neuspeh, ali kroz višedecenijsku agoniju, a indirektne posledice Beogradski taksi servis oseća i danas. Pravilno razumevanje mesta auto-taksi prevoza putnika u sistemu javnog gradskog prevoza je od izuzetnog značaja ne samo kod analize stanja u taksi servisu, nego je od naročitog značaja za procese daljeg razvoja i reformi, koje moraju biti usklađene sa njegovom suštinom i realnom ulogom koju ima. Taksi prevoz po svom karakteru spada u vidove prevoza malog kapaciteta koji se naziva PARATRANZIT. Ono što taksisti takođe mogu da učine, jesu specijalni zahtevi. Takođe, sa njima se možete dogovoriti oko prevoza vaših ljubimaca. Ukoliko ste osoba sa posebnim potrebama i određenim invaliditetom, takođe će vam izaći u susret.

PODRŽAVAMO LJUDE SA POSEBNIM POTREBAMA

Posebno je važno to što sada možete da ostavite i komentar, kako biste ocenili vožnju i samog vozača. Godine sa željom da kreira uslugu kojom će korisnici biti zadovoljni. Radom i zalaganjem za zajednicu nas taksi viber u prvih deset godina poslovanja uspeli smo da postanemo najpopularniji taksi u gradu, a poverenje i zadovoljstvo naših korisnika motivišu nas da konstantno unapređujemo načine poslovanja.

  • Pošaljite nam poruku u vezi naših usluga, odgovorićemo vam u najkraćem roku.
  • Za sve vreme koliko je kartica kod gosta, imaćete imati punu kontrolu troškova, i to putem veb aplikacije koju smo razvili.
  • Ista autorska ekipa uradila je niz istraživanja i analiza sa ciljem da se ukaže na veliki broj međuzavisnosti koje u taksi servisu postoje, kao i na mogućnosti, ograničenja, ali i potrebu promene pristupa ovoj oblasti.
  • Takođe imaju aplikaciju koja se preuzima sa internet prodavnice.
  • Borbu za reproduktivnu sposobnost taksisti treba da vode boljim sindikalnim organizovanjem, ali i svakodnevno svojim ponašanjem, poštovanjem zakona, profesionalnim odnosom prema putnicima i svim drugim učesnicima u saobraćaju.
  • Ona misli da za stvaranje haosa nije ona kriva, već taksisti ili inspekcije koje nisu efikasne ili najćešće nedovoljni ili neusaglašeni propisi, a vreme prolazi.

Po mišljenju taksista, poštovanje zakona i donošenje jasnih pravila ponašanja, jedinstvene cene, formiranje manjeg broja većih udruženja, uvođenje licenci, omogućavanje uvoza i lakše dobijanje kredita, kao i povećanje kazni za nesavesne taksiste, su dalje aktivnosti koje treba sprovesti. Gradskom Sekretarijatu za privredu se preporučuje da upravo sve primedbe i sugestije taksista prihvati kao polaznu platformu za rešavanje nagomilanih problema u taksi servisu. Nesumnjiva je potreba dugoročnijeg stabilizovanja taksi tržišta i stvaranje uslova za potpunu reproduktivnu sposobnost taksi vozača.

Brzo i lako do taksija

Ista autorska ekipa uradila je niz istraživanja i analiza sa ciljem da se ukaže na veliki broj međuzavisnosti koje u taksi servisu postoje, kao i na mogućnosti, ograničenja, ali i potrebu promene pristupa ovoj oblasti. Upravo iz toga proizilaze i potrebne reforme taksi servisa, koje će omogućiti dalji nesmetani razvoj delatnosti, u potpunosti saglasan i sa svim specifičnim okolnostima u kojima se društvo u procesu tranzicije nalazi. Preveliki broj vozila, niske cene, ali i dalja politizacija problema taksi servisa i pritisak koji se na njega vrši, https://taxi-travel.me/ su osnovne karakteristike postojećeg stanja. U okviru materijala “Istraživanje karakteristika transportnih zahteva vožnji i definisanje potrebnog broja taksi vozača na teritoriji grada Beograda”, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Institut za saobraćaj, novembar 2004 godine, dat je niz podataka o broju taksi vozila na 1000 stanovnika u Beogradu i nekim od gradova Zapadne Evrope. U Beogradu je cena taksi prevoza višestruko niža od cena i u neposrednom okruženju, i na tome se ne može zasnivati bilo kakva budućnost, mesto i uloga taksi servisa.

Naša vozila održavamo u ovlašćenom servisno prodajnom centru za VW i Audi vozila – preduzeću Bros Auto d.o.o.. Uvek je najlepše kada Vaši korisnici daju sud o onome što radite. Na sledećem ekranu će se pojaviti mapa Vaše adrese i vozila koje je krenula ka Vama sa svim pratećim detaljima. Star Taxi poseduje flotu od 50 automobila, koji pored toga što su novi, redovno prolaze rigorozne kontrole. Pošaljite nam poruku u vezi naših usluga, odgovorićemo vam u najkraćem roku. Konverzacija počinje pozdravnom porukom bota Crvenog taksija.

Najpovoljnije cene taksi prevoza u Nišu

PRVI smo u Somboru ponudili vožnju najnovijim i 100% električnim Hyundai vozilima. Za sve vreme koliko je kartica kod gosta, imaćete imati punu kontrolu troškova, i to putem veb aplikacije koju smo razvili. Pri odjavljivanju iz hotela, gostu ispostavljate https://podgorica.taxi/ račun za karticu koju je koristio, nakon čega je recepcionar anulira, kako bi mogao da je izda drugom gostu. Naručite svoj TAXI prevoz jednostavnim pozivom ili slanjem besplatne poruke na naš Viber ili Whatsapp broj i očekujte ekspresan odgovor.

https://podgorica.taxi/

Ukucamo podatke, pošaljemo i čekamo brz odgovor u kome nam se očitava vreme i broj vozila. Međutim, SMS danas izlazi iz mode u ovoj komunikaciji, ali i onoj koju obavljamo svakodnevno. Poruke su zapravo dobile drugu formu pojavom aplikacije Viber.